www.businesscc.nl

Intro

Privacy | Profilering | Ondersteuning

Intro

Vanuit de ondersteuning die wij gestart zijn binnen Greet at Work op het gebied van bedrijfsvoering en bijvoorbeeld marketing zagen wij dat er bij veel meer bedrijven behoefte was aan ondersteuning. Met het dienstenpakket van Business Co & Co kunnen wij u helpen vanuit drie verschillende aandachtsgebieden;

PRIVACY

PROFILERING

ONDERSTEUNING

Kortom, Business Co & Co helpt u waar nodig!

Wij hanteren heldere prijzen en denken graag verder dan alleen ‘het produkt of dienst’. Vraag naar de mogelijkheden! Een afspraak voor een gesprek/kopje koffie is zo gemaakt.

UPDATE:
Helaas hebben wij moeten besluiten om twee van de drie pijlers, zijnde profilering en ondersteuning, niet langer aan te bieden. Dit vanwege de grote werkdruk op het vlak van privacy. Om aangaande de privacy de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen hebben wij hiertoe besloten.


Business Co & Co is een handelsnaam van Pr ivacy and Health V.O.F.
Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

* Wij gaan met zorg om met uw gegevens. Lees onze privacy verklaring voor meer info.