www.businesscc.nl

28 januari Dag van de Privacy!

Privacy | Profilering | Ondersteuning

28 januari Dag van de Privacy!

In 2007 hebben de Raad van Europa en de Europese Commissie 28 januari uitgeroepen tot de Europese Dag van de Privacy (ook wel: Data Protection Day). Er is gekozen voor 28 januari nu op deze dag in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend, waarmee een basis werd gelegd voor de Europese privacybescherming.

Elke dag werk ik met veel plezier en energie om het beschermen van persoonsgegevens op de agenda te zetten (en te houden) bij mijn collega’s, organisaties en andere betrokken.

Dit doe ik vanuit de gedachten dat wij samen de verantwoordelijkheid hebben om persoonsgegevens veilig en bewust te verwerken. Dit kun je alleen bereiken door met elkaar hierover in gesprek te gaan. Het oog hebben voor en ruimte geven aan elkaars ideeën of suggesties kan tot verrassende inzichten leiden en passende oplossingen of interventies….

Wat doe jij om privacy onder de aandacht te brengen bij je collega’s?

#pataprotectionday #privacy #security

IAPP – International Association of Privacy Professionals
Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA)