www.businesscc.nl

Google Analytics

Privacy | Profilering | Ondersteuning

Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

Slechts enkele weken na de uitspraak van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, heeft de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, de Commission nationale de l’informatique et des libertés, een soortgelijk besluit genomen.

De uitspraken zijn de eerste die voortkomen uit 101 klachten ingediend door belangenbehartigingsgroep NOYB in alle EU-lidstaten naar aanleiding van het “Schrems II”-besluit dat de EU-VS-verklaring ongeldig maakte. Privacy Shield in juli 2020 en zal naar verwachting een golf van beslissingen van andere autoriteiten veroorzaken. In haar besluit zei de CNIL dat het verzamelen en doorgeven van gegevens naar de Verenigde Staten met behulp van Google Analytics “onwettig is”, in strijd met artikel 44 van de AVG.

De CNIL heeft een niet-geïdentificeerde Franse websitebeheerder bevolen om de verwerking binnen een maand in overeenstemming te brengen met de AVG en, indien nodig, het gebruik van de dienst onder de huidige omstandigheden stop te zetten. De CNIL zei dat overdrachten naar de Verenigde Staten “momenteel niet voldoende gereguleerd zijn” en dat de afwezigheid van een EU-VS adequaatheidsbesluit vormt “een risico voor Franse websitegebruikers die deze service gebruiken en wiens gegevens worden geëxporteerd.” De autoriteit merkte op dat aanvullende maatregelen die door Google zijn genomen om de gegevensoverdracht van Google Analytics te reguleren “niet voldoende zijn om de toegankelijkheid van deze gegevens voor Amerikaanse inlichtingendiensten uit te sluiten”.

De CNIL zei dat haar onderzoek “zich ook uitstrekt tot andere tools die worden gebruikt door sites die resulteren in de overdracht van gegevens van Europese internetgebruikers naar de Verenigde Staten”, en voegde eraan toe: “In de nabije toekomst kunnen in dit opzicht corrigerende maatregelen worden genomen.” Naast de opmerking dat het onderzoek verder gaat dan Google Analytics, zei IAPP Vice President en Chief Knowledge Officer Caitlin Fennessy, CIPP/US, dat de CNIL duidelijk maakt dat zijn beslissing een collectieve analyse door Europese DPA’s weerspiegelt.

Lees het complete artikel:
https://iapp.org/news/a/cnil-is-latest-authority-to-rule-google-analytics-violates-gdpr/?mkt_tok=MTM4LUVaTS0wNDIAAAGCg8yDcbrQ3QO_MdUTGxkyquDHkxjwzFTwgqCoM8s-V6WnJbqkOEys0adUHEt4KnL0QEBm0jgzhIEnZgx_PS2Ebq5jYoY5EPpJPNSpTx5EXYFt

#iapp #schremsII #GDPR